Methodiek

Mijn lessen stem ik zoveel mogelijk af op de wensen en behoeften van mijn cursisten, zowel qua inhoud als tempo. Ik lever maatwerk met veel persoonlijke aandacht en begeleiding aan jong en oud, op alle niveaus; van starters tot (ver-) gevorderden.

Bij heel jonge kinderen gaan we samen op een creatieve manier en spelenderwijs aan de slag. Ik leer hen de basis van de vreemde taal door in te spelen op de omgeving en de beleving van het kind. We werken bijvoorbeeld met spelletjes, liedjes, verhaaltjes, kleuren en tekenen.

Bij middelbare scholieren gaat het vaak om extra ondersteuning en uitleg op het gebied van grammatica. We gebruiken meestal de lesmethode van school aangevuld met allerlei oefeningen onder andere via de computer. Maar ook het samen lezen van een boek, het voorbereiden van een mondeling examen of het oefenen van luisterteksten kunnen aan bod komen.

De volwassenen aan wie ik lesgeef blijken vooral behoefte te hebben aan het opfrissen van hun kennis (grammatica/woordenschat). Daarnaast is het verder uitbouwen van hun communicatieve vaardigheden (spreken/schrijven/luisteren) belangrijk. Hierbij ga ik uit van bestaande lesmethodes aangevuld met door mij gemaakt lesmateriaal. Er is ook volop ruimte voor persoonlijke inbreng van de cursist.